Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die in dit document worden beschreven, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Set Inspires en de klant. Uitzonderingen zijn alleen bindend wanneer bevestigd door Set Inspires.

Overeenkomst
De klant betaalt voor het product en / of de dienst voorafgaande Set Inspires dit product en / of deze dienst aan de klant levert. De klant gaat middels deze betaling automatisch akkoord met de algemene voorwaarden te vinden op www.setinspires.com/algemenevoorwaarden.

Annuleren of wijzigen 
Producten en / of diensten aangeboden door Set Inspires worden alleen geleverd binnen Nederland. Als het product en / of dienst niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, kan de klant contact opnemen met Set Inspires door een e-mail te sturen naar info@setinspires.com. Set Inspires zal vervolgens in overleg met de klant tot een gepaste oplossing proberen te komen.

De klant kan een coachingsessie kosteloos verzetten mits dit minimaal 24 uur van tevoren is aangekondigd. Wanneer de klant de afspraak annuleert binnen de 24 uur voorafgaande de coachingsessie, wordt deze coachingsessie volledig in rekening gebracht bij de klant.

Het annuleren van een coaching traject is niet meer mogelijk nadat de klant de eerste en / of volledige betaling heeft verricht. Wanneer de klant zich aanmeldt voor een coaching traject gaat Set Inspires er van uit dat de klant het proces serieus doorloopt. Om te weten te komen of er een connectie is tussen Set Inspires en de klant en / of Set Inspires kan bieden waar de klant behoefte aan heeft, vindt indien gewenst voorafgaand aan de overeenkomst een gratis kennismakingsgesprek plaats.

Set Inspires behoudt het recht om een ​​coachingsessie met de klant op elk moment te annuleren. Mocht deze situatie zich voordoen dan zorgt Set Inspires, in overleg met de klant, voor een passende oplossing.

Kortingscodes 
De kortingscodes die Set Inspires met de klant deelt, zijn door de klant in te wisselen bij de check-out van het betreffende product en / of de betreffende dienst. De kortingscodes zijn ten allen tijden door de klant in te wisselen, mits er geen vervaldatum bekend is. Een kortingscode is eenmaal te gebruiken en kan ook gebruikt worden in combinatie met andere kortingscodes. De klant kan deze kortingscodes echter niet gebruiken bij product(en) en / of dienst(en) die (tijdelijk) in prijs verlaagd zijn.

Auteursrecht en vertrouwen
Set Inspires behoudt het auteursrecht voor alle verstrekte informatie die is vrijgegeven in producten en diensten. Het openbaar delen en / of vermenigvuldigen van deze informatie is verboden.

De klant behoudt het recht op privacy. Alle door de klant verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansprakelijkheid
Set Inspires is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gedrag en handelen van de klant. Op de overeenkomsten tussen Set Inspires en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die op basis van een overeenkomst ontstaan, worden ter beoordeling voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Klachten of vragen
De klant kan een e-mail sturen naar info@setinspires.com voor eventuele klachten of vragen.